Sentez Gücü

Sentez Gücü

Lizhuo Pharmaceutical'ın bir organik kimyasal sentez laboratuvarı ve bir pilot laboratuvarı vardır.Jiangxi ve Hubei'de 120 mu'luk bir alanı kapsayan çok işlevli sentez atölyeleri bulunmaktadır.).Boru hattı sıvı nitrojen ultra düşük sıcaklık reaksiyonundan (-80 °C) yüksek sıcaklık reaksiyonuna (350 °C) kadar devreye alınabilir.

Genel Reaksiyon Türü

Bağlanma reaksiyonu

Grignard reaksiyonu

Düşük sıcaklık reaksiyonu (-80°C)

Halojenasyon reaksiyonu

Nitrifikasyon reaksiyonu

Kompleksleşme reaksiyonu

Diazolama reaksiyonu

Hofmann reaksiyonu

Yeniden düzenleme reaksiyonu

Yoğuşma reaksiyonu

Karbonilasyon reaksiyonu

Metilasyon reaksiyonu

Oksidasyon reaksiyonu

İndirgeme reaksiyonu

Siklizasyon reaksiyonu

Nitrozasyon reaksiyonu

Asilasyon reaksiyonu

Kesir (optik izomer)